Voorwaarden & Annulering

Trivarium BV
Karel Oomsstraat 44, 2018 Antwerpen, België
Ondernemingsnummer: 0788.379.475

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door ShapeClinic.be. Door het gebruik van onze website en het boeken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Annuleringsbeleid

  • Gratis Annuleren: Annuleringen kunnen kosteloos worden gedaan tot 24 uur voor de geplande afspraak.
  • Annulatiekosten: Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt een vergoeding van €50 in rekening gebracht.

3. Diensten

De diensten aangeboden op ShapeClinic.be zijn onderworpen aan beschikbaarheid. Trivarium BV behoudt zich het recht voor om afspraken te wijzigen of te annuleren indien nodig.

4. Betalingen

Betaling voor diensten geschiedt volgens de voorwaarden vermeld op de website of overeengekomen tijdens het boekingsproces.

5. Aansprakelijkheid

Trivarium BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de website of door de diensten geleverd door ShapeClinic.be.

6. Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

7. Wijzigingen

Trivarium BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

8. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.